18 Ocak 2021 / Pazartesi

BİLİŞİM, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

BİLİŞİM, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ

Genel anlamda Bilişim;

İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimi olarak veya Teknoloji ve bilginin birlikte kullanılması sonucunda üretilen sonuçlar olarak da tanımlayabiliriz.

Gümrüklerin bilişimle tanışıp, bilişim araçlarını kısa sürede işlem süreçlerinde kullanmaları sonucunda; Ticaretin kolaylaştırılması, hızlanması, daha güvenilir yapılması, olumsuzlukların ve engellerin daha kolay tespit edilerek çözüm oluşturulmasına katkı verilmesi sağlanmıştır. Bu yüzden Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya 2016 yılının, “Dijital Gümrükler: Giderek Artan Katılım” sloganı ile gümrük işlemlerinin dijital ortama taşınması yılı olacağını duyurmuştu. Nitekim öyle de oldu.

Bilişim teknolojilerinin kullanımı ; Gümrük idareleri ve Gümrük Müşavirleri ile birlikte ,nakliye acentaları, bankalar ve ilgili diğer resmi ve özel  kurumların alt yapılarını sistemine dahil etmesi sonucunda ,pek çok işlemin kağıtsız bir ortamda sürat ve güvenli bir şekilde yapılması imkanını doğurmuştur.Mal hareketlerinin, başlangıcından teslimine kadar ,alınacak izinlerin veya uygunlukların pek çoğu elektronik ortamda yapılabilmektedir.Ayrıca beyan ve onay işlemleri sistem üzerinden görülebilmekte, buna bağlı risk kriterleri belirlenerek, eşyanın; fiziki ya da belge üzerinden kontrolünün  yapılması sağlanabilmektedir. Doğacak vergiler, internet üzerinden bankalara yatırılabilmekte yada GÜMKART sistemi ile ödemeler yapılabilmektedir.

Gümrük işlemlerinde bilişim teknolojileri ve araçlarının kullanılması için, Gümrük Müşavirlerinin ofislerine yapmış oldukları teknolojik yatırımlar sayesinde, dış ticaret hacminin, dolayısı ile beyanname ve işlem gören evrak sayısının artmış olmasına rağmen, işlemlerin gerçekleşme süreleri oldukça kısalmıştır. Bu sayede risk kriterine dayalı fiziki muayene işlemlerinin sayısında da önemli ölçüde azalma olmuştur. Doğal olarak bütün bu sonuçlar nedeni ile gerek muayene, gerekse tahlil ve tetkik ücretleriyle ardiye ücretlerinde,  önemli miktarlarda tasarruflar sağlanmıştır.

Ayrıca; Tek Pencere sistemi sayesinde, TSE, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ithalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-IRIS),Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı izinleri gibi, dış ticarette alınması gereken izinler, elektronik ortamda alınmaktadır. İlgili kurumların teknolojik alt yapılarının veri değişimine imkan sağlamalarının bir sonucu olarak, Gümrük BİLGE sistemi  ile entegrasyon sağlanmış, kağıt ortamında evrak sirkülasyonu oldukça azalmış, sonuç olarak kötü niyetli kişilerin  evrakta sahtecilik yapma isteklerinin de  önüne geçilmesi  gerçekleştirilmiştir.

Bilişimi kullanarak işlemleri hızlandırmak her ne kadar kolaylık olsa da ,yarattığı maliyet, yılların getirdiği bürokratik alışkanlıkları aşmak, ülkemizin bulunduğu coğrafya üzerindeki riskler, sistemin işleyişini zorlaştıran  faktörlerdir.

Unutulmaması gereken konu; gümrük işlemlerine doğru bilgi ile başlamanın çok önemli olduğu gerçeğidir. Doğru bilgi ile işlemler kolaylaşır, ilk basılan düğme yanlış ise, son teknolojide kullanılsa sonuç hüsran olur.

Doğru bilgi; işinin ehli Gümrük Müşavirinden alınır. Gümrük Müşavirine danışılmadan planlanan ve yapılan her işlem ,ticaret erbabına ucuz  hali ile yüksek parasal maliyetler olarak karşılık bulur.

Mevlüt Cüneyt SOLAK
Gümrük Müşaviri