18 Ocak 2021 / Pazartesi

Gümrük Bayrağı

Gümrük Bayrağı

GÜMRÜK BAYRAĞI Osmanlının son döneminden bu yana kullanılmaktadır.

  1615 sayılı Gümrük Kanununun 163. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 224. maddesinde yer almaktadır.

 Ayrıca Bayrak Tüzüğünün 36. maddesinde de Gümrük Bayrağı ile İlgili açıklama yer almaktadır. Bu bayrak tüm sınır kapılarında kullanılmaktadır.

 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Madde 224 – Günün her saatinde hizmet veren gümrük kapılarında gümrük bayrağı sürekli olarak çekili kalır. Diğer gümrük binalarında ise yalnız kanuni çalışma saatlerinde gümrük bayrağı çekilir.