15 Temmuz 2020 / Çarşamba

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

* Vekaletname (Noter Onaylı)

* İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

* İmzaya Yetkili Kişi veya Kişilerin Kimlik Fotokopileri (Noter Onaylı)

* Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı)

* Faaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)

* Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya İnternet Vergi Dairesinden Alınan Çıktısı)