18 Ocak 2021 / Pazartesi

Gümrük Müşavirleri Gümrük Beyannamesine hangi bilgileri kaydeder

Gümrük Müşavirleri Gümrük Beyannamesine hangi bilgileri kaydeder

•Beyan (Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde "EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise "EX” kodu yazılır.) 
•Gönderici/İhracatçı 
•Formlar (Birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur.) 
•Yükleme Listeleri (Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde) 
•Kalem Sayısı (Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır.) 
•Kap Adedi 
•Referans Numarası 
•Alıcı 
•Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci 
•Gideceği Ülke (İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu yazılır.) 
•Ticaret Yapılan Ülke (İhracat yapılan ülkenin kodu yazılır.) 
•Tarım Politikası 
•Beyan Sahibi / Temsilcisi 
•Çıkış/İhracat Ülkesi (Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.) 
•Menşe Ülke 
•Gideceği Ülke (Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı yazılır.) 
•Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke 
•Konteyner 
•Teslim Şekli 
•Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke 
•Döviz ve Toplam Fatura Bedeli 
•Döviz Kuru 
•İşlemin Niteliği (Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.) 
•Sınırdaki Taşıma Şekli 
•Dahili Taşıma Şekli 
•Yükleme Yeri 
•Finansal ve Bankacılık Verileri (ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. Kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.) 
•Çıkış Gümrük İdaresi 
•Eşyanın Bulunduğu Yer 
•Kaplar ve Eşyanın Tanımı - Kapların Marka ve Numaraları - Konteyner No(lar)ı - Adet ve Cinsleri - Kalem No 
•Eşya Kodu (Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu'nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.) 
•Menşe Ülke Kodu 
•Brüt Ağırlık (Kg) 
•Rejim 
•Net Ağırlık (Kg) 
•Kota (Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.) 
•Özet Beyan 
•Tamamlayıcı Ölçü (Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.) 
•Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler 
•Vergilerin Hesaplanması 
•Ödemenin Ertelenmesi 
•Antreponun Tipi ve Kodu 
•Yer ve Tarih