15 Temmuz 2020 / Çarşamba

İhracatçı Birlikleri Üyelik sırasında istenen belgeler;

İhracatçı Birlikleri Üyelik sırasında istenen belgeler;

1- Üyelik Formu

2- Taahhütname

3- Vergi mükellefiyet yazısı. (İlgili vergi dairesi tasdikli - Fotokopisi) *Gerçek Kişiler için (TC. Kimlik Numarasının yer aldığı) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- İmza Sirküleri (Fotokopisi)

5- a) Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

   b) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi