18 Ocak 2021 / Pazartesi

GÜMRÜK İŞLEMLERİ
 
·   İthalat Gümrük işlemleri
·   İhracat Gümrük işlemleri
·   Transit Gümrük işlemleri
·   Geçici İthalat Gümrük işlemleri
·   Antrepo Gümrük işlemleri
·   Dâhilde İşleme Gümrük işlemleri
·   Hariçte İşleme Gümrük işlemleri
·   Gümrük Kontrolü Altında İşleme
·   Posta Gümrük İşlemleri
·  ATA karne işlemleri
·  Teminat/Depozito Çözümleri
·  Fuar işlemleri
·  Serbest Bölge İşlemleri
·  Mahrece İade
·  İmha, Gümrüğe Terk
·  Eşya devir işlemleri
 
 
DANIŞMANLIK
 
.   Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası danışmanlığı
.   Yetkilendirilmiş Yükümlü danışmanlığı
·   Dış Ticarette Mevzuat ve Rejim danışmanlığı
·   Dış Ticarette ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
·   4458 Sayılı Gümrük Kanunu Danışmanlığı
·   4926 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu danışmanlığı
·   Serbest Bölge Danışmanlığı
·   Hukuki Uyuşmazlık ve Gümrük ihtilaflar konusunda ön danışmanlık
·   Gümrük Tarife numarası tespitlerinde ön danışmanlık