18 Ocak 2021 / Pazartesi

Yönetim Anlayışımız

 Tekin Gümrük Müşavirliği mesleki faaliyetini sürdürürken teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanır. Şirket içi eğitimler ile çalışanlarının bilgilerini yeniden üretir. Şirket içi denetimler ile performans değerlendirmesi yapar. Devlete karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirir.

Sektöründe büyük olmayı değil en güvenilir ve kalıcı olmayı hedefler. İş ve toplum ahlakının kurallarına sahip çıkar. Çevrenin korunması ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını önemser.

Mesleki Anlayışımız

Gümrük müşavirliği mesleki bir faaliyettir. Meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları 4458 sayılı gümrük kanunu ile belirlenmiştir. Bu meslek, tam anlamıyla güvene dayalı şekilde yapılmaktadır. Dış ticaret firmalarının dolaylı temsilcisi olarak hizmet üreten gümrük müşavirleri, mevzuat hükümleri karşısında ağır sorumluluklar üstlenmektedir.
4458 sayılı gümrük kanunu yükümlerince yapılan sınavlar sonucu sınavda başarılı olmuş ve staj süresini tamamlamış kişilere verilen “gümrük müşavirliği izin belgesi” karşılığında yapılan, mesleki bir faaliyettir. Gümrük müşavirleri hizmet verdiği firmaların tüm hak ve hukuklarını korurken, yasalara ve yürürlükteki mevzuat hükümlülüklerine uygun hizmet üretmek zorundadırlar.